Metalické sítě

Rozsáhlá infrastruktura metalických sítí a rychle se měnící potřeby zákazníků vyžadují instalace inovativních komponentů a řešení.

Provádíme komplexní služby v oblasti výstavby a přeložek telekomunikačních sítí, NN sítí a sítí VO, včetně komponentů.

Služby a řešení v metalických sítích:

 • poradenská a konzultační činnost,
 • realizace komplexních řešení, 
 • audity stávajících sítí,
 • identifikace stávajících vedení,
 • výstavba a přeložky telekomunikačních metalických sítí,
 • výstavba a přeložky sítí veřejného osvětlení,
 • výstavba a přeložky rozvodů NN, vedení do 1 KV,
 • výstavba dálničních SOS systémů,
 • instalace, rekonstrukce a opravy vnitřních rozvodů,
 • odstraňování poruch v telekomunikačních, NN a VO sítích,
 • servisní činnost.

Optimální řešení znamená rychlou a kvalitní realizaci. Pro investora je zárukou rychlé ekonomické návratnosti řešení a bezproblémového užívání a provozu.