Geodetická činnost

Provedeme realizaci efektivního řešení, včetně komplexního zajištění všech souvisejících činností a dokumentace k realizovaným zakázkám. 

V rámci realizace zakázky zajistíme:

 • vyhotovení mapových podkladů pro projekční činnost,
 • geodetické práce spojené s výstavbou komunikačních a dalších sítí – určení prostorové polohy, geodetické zaměření skutečného stavu a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
 • digitalizaci stávající dokumentace sítí – převod stávajících dokumentací z papírové do digitální formy, na přání zákazníka včetně lokalizace tras v terénu a provedení nového geodetického zaměření stávajících tras,
 • geodetické práce pro servisní činnosti – rychlá lokalizace, vytýčení a geodetické zaměření kabelových poruch pomocí GPS,
 • vytyčování parcel uvedených v Katastru nemovitostí – vytýčení hranic parcel, identifikace parcel bývalých evidencí katastru a jejich zákres do aktuálních katastrálních map,
 • vyhotovení geometrických plánů pro vklady do Katastru nemovitostí  – pro účely věcných břemen, rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vyhotovení katastrální vrstvy do dokumentace skutečného provedení,
 • správu a aktualizace dokumentace o sítích,
 • vydávání vyjádření o sítích – pro operátory zajišťujeme službu vydávání vyjádření o existenci jejich podzemních zařízení a sítí,
 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra – ověřování výsledků zeměměřických činností, máme oprávnění ověřovat zeměměřické činnosti v oblasti inženýrské geodézie i v oblasti prací pro Katastr nemovitostí,
 • získání komplexních informací z Katastru nemovitostí.

V rámci servisu provádíme tyto geodetické práce a činnosti:

 • vedení, aktualizace dokumentace o sítích v geografickém informačním systému,
 • lokalizace poruchy a její vytýčení pomocí GPS, geodetické zaměření, aktualizace dokumentace, apod.,
 • vydávání vyjádření o existenci podzemních sítí,
 • poskytování údajů o sítích pořizovatelům ÚAP,
 • zajištění dozoru a vytýčení sítí při externí stavební činnosti.

 Je mnoho důvodů, proč tuto činnost přenechat nám:

 • znalost infrastruktury komunikačních a schopnost bezchybného zapracování změn,
 • využíváme nejmodernější techniky (GPS, laserové dálkoměry),
 • počítačové zpracování prostřednictvím vyspělých CAD nástrojů, včetně topologických kontrol,
 • vlastní tým zkušených zaměstnanců,
 • právní využitelnost námi vyhotovených podkladů,
 • dlouhodobé zkušenosti v komunikaci s příslušnými institucemi,
 • profesionalita,
 • reference.

Našich služeb opakovaně využívají operátoři pevných i mobilních sítí, stavební a projekční firmy, developerské společnosti, provozovatelé privátních sítí, servisní organizace a další subjekty.