Servis

Zajišťujeme komplexní servisní služby pro telekomunikační síťové a přenosové technologie, včetně měřících systémů a synchronizaci telekomunikačních sítí.

Přidaná hodnota našich služeb spočívá v odborném, rychlém a kvalitním zajištění veškerých činností související s přípravou, realizací a všech následných činností nad celým dodaným řešením.

Hotline 

Kontaktní pracoviště pro řešení servisních požadavků, zajištěno v režimu 24/7/365. Příjem, analýza, eskalace požadavků.

Servis sítí

Pravidelný a poruchový servis na všech druzích sítí. Zajištění v rámci celé ČR dle sjednaných SLA parametrů. 

Servis Telco a nonTelco technologií

Pravidelný a poruchový servis pro všechy druhy a typy technologií pro přenos hlasu, dat a obrazu. 

Servis měřící techniky

Servis, opravy a kalibrace měřící techniky a technologií, technická podpora, testování, konzultace, zápůjčky zařízení.