Šumové zdroje a generátory

351---

Generátory šumu

UFX7000A – Programovatelný šumový generátor

368---Řada UFX7000A poskytuje širokopásmový gaussovský šum s mimořádně plochou charakteristikou.  Dostupné jsou různé verze od 10 Hz do 40 GHz. Použití v aplikacích: Eb/No, C/N, SNR, testování disků, BER, Jamming, testování GPS přijímačů, CATV zařízení a filtrů.

 

Vlastnosti:

 • Výstupní bílý gaussovský šum
 • Frekvenční rozsah 10 Hz až 40 GHz
 • Výstupní výkon až +30dB
 • Výstupní útlum šumu až 127 dB ve 1 dB nebo 0,1 dB krocích
 • VSWR 1.5:1

 

PNG7000 Analogový šumový generátor

369---Řada PNG7000A generuje bílý gaussovský šum a poskytuje součet vstupního signálu a řízeného SNR nebo CNR (carrier-to-noise) pro testování BER. Použití také jako zdroj při jitter aplikacích.

 

Vlastnosti:

 • Výstupní bílý gaussovský šum, až do 5 GHz
 • Faktor výkyvu (crest factor) minimálně 18 dB
 • Výstupní výkon šumu + 3 dBm
 • Výstupní útlum šumu až 127 dB ve 1 dB nebo 0,1 dB krocích
 • Sčítaní vstupního signálu pro měření CNR nebo Eb/No

 

J7000 Jitter generátor

371---Řada J7000A s výstupem s vysokým faktorem výkyvu pro použití jako zdroj náhodného jittru pro aplikace jako sériové datové rozhraní, zahrnující PCI Express Gen I & II, Serial ATA a Fiber Channel. Zařízení je navrhnuté pro PCI-SIG absolutní jitter (Tj), může být využito taktéž v aplikacích vyžadujících jakýkoliv náhodný jitter.

 

Vlastnosti:

 • Faktor výkyvu (crest factor) ±70 dB
 • Výstupní útlum šumu až 127 dB ve 1 dB nebo 0,1 dB krocích
 • Náhodný pevný jitter (Rj) až do 10 GHz
 • Sčítaní vstupního signálu pro měření CNR nebo Eb/No 

 

JV9000 Nastavitelný Vcc šumový generátor pro PSRR analýzu

372---JV9000 je generátor speciálně navrhnutý pro testování komponent, kde je potřebné kvalifikovat odolnost vůči specifické úrovni ručení. Přístroj umožňuje vkládání šumu a neměnného jitteru do Vcc vedení. JV9000 je využitelný pro analýzu PSRR (power supply rejection ration).

 

Vlastnosti:

 • Nastavitelný Vcc šumový generátor od 500 Hz do 2 GHz, 0 dBm
 • Neměnný (deterministický) generátor jitteru 1 kHz až 1 GHz po krocích
 • Volitelné vstupy, výstupy a úrovně signálů
 • Manuální i počítačem řízená verze

 

CNG-EbNo SNR šumový generátor

373---CNG-EbNo je plně automatický precizní SNR generátor, kterým je možné nastavit a udržovat vysoko přesný poměr mezi užitečným signálem a interně generovaným šumem v širokém rozsahu úrovní a frekvencí. Interní měření výkonu zabezpečuje opakovatelný průběh SNR pro přesné generování signálů.

 

Vlastnosti:

 • Automatické měření Eb/No, C/N, C/I, C/No
 • Variabilní výstupní výkon od -55 dBm do + 5 dBm
 • Přesnost 0,2 dB RSS
 • Přenosová rychlost 1 bps – 1 Gbps

 

DNG7500 Digitální šumový generátor

374---Programovatelný šumový generátor DNG7500 je určen pro generování pseudonáhodného šumu a CW signálů pro RF, mikrovlnné a digitální aplikace. Umožňuje generování v až 70 MHz šířce pásma na RF výstupu pro emulování reálných podmínek šumu a rušení. Uživateli umožňuje vytvoření množstva průběhů, včetně digitálních stupňovitých signálů a jiných testovacích vzorků.

 

Vlastnosti:

 • Generování různých průběhů a šumu
 • Šířka pásma až 70 MHz
 • Dostupné frekvenční kenvertory do 40 GHz
 • Kompatibilní s MatLab
 • Možnost dvou kanálů pro nezávislé výstupy
 • Programovatelná frekvence, šířka pásma, úroveň signálu a hloubky vrubu (notch depth)

 

GPS7500 generátor šumu a rušení

375---Programovatelný zdroj šumu a rušení GPS 7500 umožňuje generování šumu nebo rušení o šířce pásma až 40 MHz pro testování citlivosti GPS přijímačů.

 

Vlastnosti:

 • Současné testování dvou pásem
 • Zahrnuje pásma L1, L2, L5, & E4a, E5a & b, možné upgradovat
 • Zabudovaný slučovač signálů GPS a rušení
 • Testování citlivosti dle FAA RCTA DO-229, DO-235 a DO-253
 • Výstupní výkon +21 dBm

 

NC6000A/8000A

377---Řada přístrojů NC6000A a NC8000A je navrhnuta pro všeobecné aplikace generování šumu. Manuální nastavení umožňuje jednoduché použití a redukuje čas potřebný pro nastavení testu. Standardní přístroj je možné modifikovat dle aktuálních potřeb.

 

Vlastnosti:

 • Symetrický bílý gaussovský šum, až 26,5 GHz
 • Integrovaný zesilovač
 • Manuální nastavení útlumu
 • NC6000A – testování BER a aplikace SNR
 • NC8000A – bezpečnostní rušení signálu
 • Rozsah útlumu 0 až 10 dB v 1 dB krocích

 

Šumové diody a moduly

NC100/200/300/400

378---Šumové diody a čipy jsou základní stavební prvky analogových šumových systémů. Všechny šumové diody poskytují symetrický bílý gaussovský šum a výstupní výkon s plochou charakteristikou vůči frekvenci.

 

Vlastnosti:

 • Široká rozmanitost s možností zákaznické konfigurace
 • Řada NC100 a NC200 pro audio a RF aplikace
 • Řada NC300 a NC400 pro mikrovlnné aplikace

 

NC1000 – šumové moduly se zesilovačem

379---Řada šumových modulů NC1000 se zesilovačem AWGN poskytují s výkonem až +13 dBm a šířkou pásma až 10 GHz. Vysoko výkonné moduly jsou navrhnuty pro testování odolnosti vůči šumu zařízení jako je CATV, bezpečnostní komunikační kanály a vojenské účely (jamming). Moduly s nižším výkonem jsou určeny pro testování aplikací jako je PCIexpress, infiniband a 10GigE. Šířka pásma, plochost charakteristiky a výstupní výkon můžou být modifikovány dle požadavků na použití.  Nově je také dostupné ovládání útlumu pomocí TTL.

 

Aplikace:

 • 10 GbE, IEEE 802.3, Infiniband, PCIexpress
 • CATV, systémy rušení (jamming)

 

NC500/500SM

380---

Řada NC500 a NC 500SM (povrchová montáž) šumových modulů je ekonomické řešení pro zabudované testovací požadavky. Obsahují kompletní napájecí obvody a nevyžadují žádné externí komponenty. Moduly poskytují extrémně plochou charakteristiku výstupního výkonu a nejsou citlivé na výkyvy teplot a napájecího napětí.

 

Aplikace

 • Zabudované testovací systémy (BITE)
 • Měřiče síly signálů v mobilních, PCS a CATV systémech
 • Kalibrátory a spektrální analyzátory
 • Varovné radarové přijímače (RWR)

 

NC2000/4000 – širokopásmové šumové moduly se zesilovačem

381---Řada NC2000 jsou moduly s výbornou charakteristikou pro montáž na PCB. Řada NC4000 má oproti NC2000 vyšší faktor výkyvu (crest factor) a možnost ovládání útlumu pomoci TTL až do 60 dB. Možnost modifikace šířky pásma, výstupního výkonu a plochosti výstupní charakteristiky.

 

Aplikace:

 • Aplikace pro A/D převodníky
 • Rušení komunikace
 • Aplikace pro PCIexpress jitter
 • Zabudované testovací systémy (BITE)