Dohledové systémy

VIAVI (JDSU) nabízí rozsáhlé portfolio dohledových systémů. Díky tomu poskytovatelé služeb mohou zajišťovat vysokou kvalitu služeb a splnit tak očekávání nejnáročnějších zákazníků. Toto portfolio zahrnuje vše, od průběžného monitoringu, testování na vyžádání, až po lokalizaci a analýzu závady.

NetComplete

NetComplete je portfolio produktů umožňující dohled nad QoE (Quality of Experience) zákazníka díky průběžnému monitoringu, rozčlenění sítě a funkcím pro rychlou lokalizaci a analýzu závady.

NetComplete Home PM

NetComplete Home Performance Management (PM) umožňuje poskytovatelům služeb rozšířit a zlepšit svoje schopnosti dohledu nad službami u svých zákazníků tím, že poskytuje kompletní informace o kvalitě poskytovaných služeb pomocí parametrů QoS (Quality of Service) a QoE (Quality of Experience).

ONMS – Optical Network Monitoring System

Management optické sítě ONMS (Optical Network Management System) zvyšuje produktivitu práce a usnadňuje správu optické sítě s menším počtem techniků při vzdáleném testování vláken a realizaci přesné dokumentace rozmístění vláken. Systém přesně detekuje a lokalizuje místo snížení kvality optického vlákna a zároveň informuje poskytovatele služeb a správce sítě na tyto skutečnosti včetně jejího podrobného popisu. Systematické měření umožňuje operátorům přístup k dlouhodobým parametrům optického vlákna.

ONMS-PON – Optical Network Monitoring System for PON

ONMS PON testovací systém od VIAVI (JDSU) zahrnuje vzdálenou jednotku OTU-8000 v centrálním bodě sítě (CO – Central Office), speciální zakončení PON sítě a serverovou aplikaci, která umožňuje technikům kontrolu a nastavování jednotky OTU-8000.

PathTrak (Return Path Monitornig System)

Simultaneous return path monitoring, live remote client spectrum views, constant performance history, and remote spectrum views on field meters.

Drive Test – E6474A Wireless Network Optimization Software

VIAVI (JDSU)’s Drive Test platform is the industry’s most customizable and scalable solution for the optimization of wireless networks.
VIAVI (JDSU)’s Drive Test platform includes a receiver with up to eight frequency bands—more than any in the industry—and software that can simultaneously measure and troubleshoot network RF coverage and service delivery across all existing 2G, 3G and 4G technologies, including WiMAX™, LTE and VoIP.

Testování síťových protokolů