Vláknová optika

Školení na téma vláknová optika poskytuje přehled metod pro měření v různorodých optických systémech. Představeny jsou jak základní principy vláknové optiky, tak inovativní technologie použité při měření sítí pro velké vzdálenosti apod. Taktéž jsou vysvětlena testovací řešení pro WDM transportní sítě.

 • Základy vláknové optiky, typy optický vláken, konektorů, spojek, …
 • Komponenty používané v optických transportních technologiích, aktivní/pasivní
 • Čištění a inspekce optických konektorů
 • Třídy nebezpečnosti laserů, bezpečnostní aspekty
 • Požadavky na optické sítě – parametry optických vláken a tras
 • Měření vložného útlumu (IL), útlumu odraz (ORL)
 • Měření přímou metodou a s použitím optického reflektometru (OTDR)
 • Charakteristiky optických vláken používaných v HFC sítích (CATV)
 • Optické vlákna v LAN sítích (strukturovaná kabeláž)
 • Charakterizace vláken pro sítě WAN včetně OTDR, chromatické disperze (CD) a polarizační vidové disperze (PMD)
 • Spektrální analýza optického signálu ve WDM sítích

Probíraná zařízení:

 • Měřič optického výkonu a sada pro přímou metodu
 • Optický reflektometr – OTDR
 • Měření chromatické disperze (CD) a polarizační vidové disperze (PMD)
 • Testování WDM systémů, optická spektrální analýza OSA

Související produktová školení:

 • OMK-xx, OLP-xx, OLP-xx, TLS-xx, OCC-5x, …
 • MTS-xxx family (OTDR,CD,PMD, OSA)
 • Fiber Trace and Fiber cable