Synchronizace

Výstavba a údržba synchronizační sítě vyžaduje znalosti nejnovějších standardů a základních synchronizačních technologií. Při současném rozvoji paketových sítí je velice důležité důkladné porozumění technologií IEEE 1588 (PTP) a synchronního ethernet (SyncE), hlavně v organizacích zabývajícími se návrhem a provozem těchto sítí.

 • Synchronizace – základní principy
 • Synchronizační zařízení: PRC & SSU & SEC
 • Synchronizace. v různých prostředích – PDH, SDH, Ethernet, xDSL, …
 • Synchronizaci NGN (IP) sítí – principy
 • Vyhodnocování kvality synchronizace
 • Jitter: MTJ & JTF
 • Wander: TIE & MTIE & TDEV
 • PTPv2, IEEE 1588

Související produktová školení:

 • TimeSource 3600/3100, TimeProvide 1000, SSU 2000e, TimeProvide 100
 • TimeProvide 5000, TimeProvide 1500, TimeProvide 500
 • TimePictra, TimeCraft