Měřící přístroje

Přístupové sítě

Společnost VIAVI (JDSU) si plně uvědomuje, že s rostoucími požadavky na přístupovou síť (od video konferencí až po reálné video přenosy) rostou i požadavky na spolehlivost vysokorychlostních služeb poskytovaných koncovým uživatelům. VIAVI (JDSU) neustále sleduje změny v oboru a je tak schopna zajistit podporu jak tradičních, tak nově vznikajících širokopásmových technologií jako jsou DSL a optický Ethernet.

Přenosové a metropolitní sítě

Metropolitní a WAN sítě se neustále rozvíjejí a zajišťují spojení mezi rychlejší páteřní sítí a komplexní přístupovou infrastrukturou. I když nové technologie WDM, 10GbE a OTN se rychle rozšiřují, tak existující technologie SONET/SDH a ATM stále zajišťují propojení mezi sítěmi. Portfolio produktů pro testování od VIAVI (JDSU) zahrnuje zařízení, software a systémy, které umožňují výrobcům a operátorům navrhovat spolehlivé a optimalizované metropolitní sítě s důrazem na kvalitu veškerých dodávaných služeb.

Datové/IP Sítě

V posledních letech převažuje datový provoz nad klasickým hlasovým provozem. Z původního frame relay datového toku se stává komplexní datový provoz obsahující VoIP. Tento datový provoz umožňuje splnit náročné požadavky zákazníků, ale je náročnější na zajištění dostatečné propustnosti páteřní sítě. Řešení od VIAVI (JDSU) poskytuje nejlepší řešení pro dohled a testování datového/IP provozu a tím umožňuje nasadit nové služby rychleji a tím využívat efektivně a s vysokou profitabilitou prostředky sítě.

Laboratoř & Výroba

Řešení od VIAVI (JDSU) jsou použitelná pro testování a měření parametrů jak v laboratořích tak i ve výrobě a zahrnují měřící přístroje, systémy a software využitelné pro každou fázi vývoje sítě. Tato řešení specifická pro každou aplikaci umožňují detailní analýzu parametrů ve všech fázích vývoje optického přenosového systému – od návrhu komponent až po přezkoušení hotových síťových prvků.

Optické sítě

VIAVI (JDSU) nabízí rozsáhlé řešení přenosných a monitorovacích systémů pokrývající veškeré činnosti v průběhu životnosti vaší sítě – od fáze instalace přes provoz až po servis a dohled systému. Dále VIAVI (JDSU) nabízí řešení kontroly a čištění optického vlákna, které je hlavně určeno pro potřeby firem vyrábějící optické komponenty a systémy, pro telekomunikační operátory, pro vlastníky optických sítí a firmy z oblasti vojenského a leteckého průmyslu. VIAVI (JDSU) také dodává kompletní produktové portfolio pro kontrolu a čištění optických konektorů.

Kabelové sítě, kabelová televize

Kabelový operátoři nabízející internetové přípojky, digitální TV a hlasové služby přes VoIP (Voice over Internet Protocol) a požadují nástroje, které budou rychleji přivádět nové zákazníky, zlepší údržbu stávajících zákazníků a sníží čas na opravu poruch. Řešení od VIAVI (JDSU) Wavetek™ Field Meters – PathTrak™ HFC Test (monitorovací systém), TruStream™ Digital Video Test (monitorování zařízení) a TechComplete™ Field (řešení pro zvýšení produktivity) splňují veškeré požadavky na spolehlivost nových služeb.

Digitální video

Jak video obsah migruje z analogového na digitální formát, mění se také přenosový mechanismus pro oba formáty, a původní komunikační sítě se posouvají směrem k paketové infrastruktuře. Nový digitální kompresní tok ve formátu MPEG-2 a MPEG-4, což jsou nové síťové protokoly, je implementován a ověřován za účelem garantování kvality služeb očekávaných zákazníky.

Testery kabeláže

Pro testování sítí a strukturované kabeláže nabízí VIAVI (JDSU) testovací nástroje SmartClass a Test-Um. Tyto spolehlivé produkty lze použít pro široký rozsah testů u zákazníka a pro přezkoušení služeb a hledání závad.

Elektromagnetické pole (EMF)

„Elektrosmog“ je termín používaný pro označení uměle vytvářeného elektromagnetického znečištění, způsobeného elektrickým (E) a magnetickým (M) polem. Takové pole vzniká v jakýchkoliv zařízeních, která jsou pod napětím nebo proudem. Všechny typy rádií a televizí vytvářejí elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole můžeme také najít v továrnách, v kancelářích a doma, kde na nás působí, i když nic necítíme.